Serwis


Świadczymy usługi w zakresie serwisu zamontowanych urządzeń oraz instalacji. Aby układ dział prawidłowo , bezawaryjnie i energooszczędnie  konieczne są również przeglądy serwisowe, konserwacje  i dbanie o bieżąca wymianę elementów które się zużywają na skutek eksploatacji. Nie dbanie o urządzenia wcześniej czy później przeważnie kończą się awarią, której można by uniknąć. Dodatkowo awaria zdarzy się w czasie kiedy urządzenie jest najbardziej potrzebne. Np. nie konserwowany kocił ulegnie awarii nie w lato ale w sezonie grzewczym, a klimatyzator odwrotnie nie w zimę a w największy upał.

Firma Klimat-dom  świadczy serwis gwarancyjny i po gwarancyjny przede wszystkim zamontowanych przez siebie urządzeń . Aby świadczyć te usługi profesjonalnie posiadamy:

– aktualne certyfikaty producentów urządzeń upoważniające do tych prac

– aktualne dodatkowe uprawnienia konieczne do przeprowadzenia napraw i konserwacji

– odpowiednią wiedzę w tym zakresie

– sprzęt pomiarowy pozwalający na odczyt parametrów pracy urządzeń i diagnostykę awarii.