Instalacja wentylacji nawiewno -wywiewnej z odzyskiem ciepła opartej na centrali firmy Komfovent Rego 600 Domekt o wydajnosci projektowanej 350m3/h.

IMG_2924 IMG_2926 IMG_2933 IMG_2943