Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej w sali przedszkolnej w Warszawie oparta na centrali podwieszanej Domekt R-700 FE firmy Komfovent. Nawiew i wywiew za pomocą kratek wentylacyjnych. Projektowany strumień powietrza 500 m3/h. Wyciąg z łazienek za pomocą wentylatora kanałowego typu TD Silent.