Instalacja wentylacji sali sportowej wraz z zapleczem oparta na aparatach grzewczo-wentylacyjnych firmy Juwent.Wywiew za pomocą 3 wentylatorów dachowych Juwent o wydajności 12 000 m3/h. Wywiew z zaplecza sal za pomocą wentylatorów kanałowych firmy Venture Industries. Nawiew zawory samoczynne firmy Helios.